Membre de l’Institut d’Estudis
Catalans des del 1991.

Nyer

Descarregar el cadastre: