Membre de l’Institut d’Estudis
Catalans des del 1991.

Documents per a l’ensenyament

Andorra

La vida pastoral tradicional d’Andorra: transhumància, contraban i migracions

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre les relacions dels andorrans amb les altres regions dels estats veïns, especialment la transhumància, el contraban i les migracions. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra.
Llegir

La vida pastoral tradicional d’Andorra: l’organització territorial

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre l’organització territorial a Andorra, en el marc de la vida pastoral tradicional. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra.
Llegir

La vida pastoral tradicional d’Andorra: el cicle de l’any

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre el cicle de l’any de la vida pastoral tradicional a Andorra. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra.
Llegir

La vida pastoral tradicional d’Andorra i els cultius segons l’altitud

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre la vida pastoral tradicional a Andorra i la seva adaptació a les diferències d’altitud. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra.
Llegir

La vegetació i els boscos d’Andorra

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre l’esglaonament de la vegetació a Andorra i sobre les espècies d’arbres i d’arbustos dominants. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra.
Llegir

Les formes del relleu d’Andorra

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre les formes del relleu d’Andorra. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra.
Llegir

L’acord amb la Comunitat Econòmica Europea 1984-1990 La necessitat

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre l’acord comercial d’Andorra amb la CEE, la seva negociació i les seves conseqüències. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra.
Llegir

La irrigació a Catalunya Nord

Els recs i l’aigua a Perpinyà

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre els recs de Perpinyà, antics i actuals. No es tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Catalunya Nord.
Llegir

L’exemple de Sant Feliu (Rosselló)

Nota : Aquest fitxer presenta l’exemple de l’organització dels recs de Sant Feliu, al Rosselló. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Catalunya Nord.
Llegir

Els recs del Conflent, del Vallespir i de Cerdanya

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre els recs del bassí del Conflent, a les planes de Prada i de Vinçà, del bassí de Ceret, de Cerdanya i sobre els recs de muntanya, molts d’ells extraordinaris, alguns sempre utilitzats, altres abandonats. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació...
Llegir

La repartició de l’aigua i l’organització del reg

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre la repartició de l’aigua i el sistema de reg tradicional i sempre actual a Catalunya Nord. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Catalunya Nord.
Llegir

El dret a l’aigua i les hortes

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre el dret ancestral atorgat als habitants de Catalunya Nord d’utilitzar l’aigua dels rius i els paisatges d’horta que se’n deriven. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Catalunya Nord.
Llegir