Membre de l’Institut d’Estudis
Catalans des del 1991.

Visitem Barcelona

Joan Becat

La Barcelona medieval i moderna

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre la Barcelona de l’Edat Mitjana i de l’Època Moderna. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Barcelona.
Llegir

Els Jocs Olímpics de Barcelona’92

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92, llur preparació i l’impacte per la ciutat. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Barcelona.
Llegir

Un itinerari pel Quadrat d’Or

Nota : Sobre la base del fitxer sobre el context, la realització i els caràcter de l’Eixample dissenyat per Ildefons Cerdà, proposem un itinerari per una visita de la seva part central. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer...
Llegir

L’Eixample Cerdà

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre l’Eixample Cerdà de Barcelona, el seu context, la seva realització i els seus caràcters. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Barcelona.
Llegir

Bàrcino, la Barcelona romana

Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre Bàrcino, la Barcelona romana. Es proposa un itinerari per una visita dels testimoniatges d’aquests orígens de la ciutat. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Barcelona.
Llegir