Membre de l’Institut d’Estudis
Catalans des del 1991.