Membre de l’Institut d’Estudis
Catalans des del 1991.

Mapes de l’Institut Geogràfic Nacional (París)

Correcció dels noms dels fulls de base a 1:25.000

L’any 2019 el balanç de les correccions dels noms amb grafia catalana correcta és el següent:

Edició sobre paper a 1:25.000

 

Mapa de base sobre GEOPORTAIL

 

1.- Fulls a 1:25.000 corregits per l’IGN (en vermell sobre el mapa)
Sobre la base de les propostes enviades, l’IGN ha progressivament corregit els noms dels seus mapes amb grafies catalanes correctes, seguint les etapes de la refosa dels seus fulls.
1886 : Full 2249 OT – Coll del Pimorent
1886 : Full 2249 ET – Font-romeu-Capcir (antics límits)
1886 : Full 2250 ET – Montlluís (antics límits)
1996 : Full 2548 OT – Perpinyà
1996 : Full 2549 OT – Banyuls-Coll del Pertús
1999 : Full 2449 OT – Céret
2006 : Full 2348 ET – Prada
2017 : Full 2349 ET – Massís del Canigó
Aquests noms han estat integrats en el mapa de base de GEOPORTAIL, el portal internet de l’IGN.

2.- Fulls a 1:25.000 no corregits (en verd sobre el mapa)
Els fulls o parts de fulls següents no tenen els noms corregits a hores d’ara en les edicions dels mapes sobre paper. Les correccions i noves propostes han estat enviades a l’IGN, que les ha incorporades en el mapa de base del seu portal internet GEOPORTAIL (https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign).
Full 2249 ET – Font-romeu-Capcir (zona est)
Full 2250 ET – Montlluís (zona est)
Full 2448 OT – Tuïr-Illa
Full 2547 OT Durban Corbières Leucate (municipis d’Òpol, Vingrau i part nord de Salses).
Les propostes de correcció d’aquests mapes o parts de mapes han estat enviades a l’IGN, que les ha integrades en el mapa de base de GEOPORTAIL, el seu portal internet.

3.- El Fenolledès no és corregit (en blau sobre el mapa)
Quan se li va proposar, l’IGN no ha volgut corregir les zones occitanes car hi havia discrepància i polèmiques entre els occitans sobre la grafia de la llengua i dels noms. Ho va deixar per més tard i els municipis del Fenolledès no s’han corregit fins ara.