Membre depuis le 15 novembre 1991 de
la Section de philosophie et des sciences
sociales de l’Institut d’Estudis Catalans

Où sera la gare du TVG ?

En relation avec son tracé actuel et les perspectives envisageables les deux situations possibles de la gare du TGV en Catalogne Nord sont présentées.

RADIO ARRELS – 19 mai 2015 – Chronique brève 20 – Joan BECAT

Bon dia. Avui parlarem de la línia del TVG i de l’estació d’aquest tren a Catalunya Nord.

Fa uns dies us vaig presentar el traçat de la línia del TGV i la presa de posició política de Perpinyà, que vol que el TGV passi definitivament per la seva gara i no evitant les zones urbanes, com previst. On en són les coses ara?

D’una banda tenim la part més grossa de la línia ja feta, és a dir el túnel sota l’Albera i la via del nord de l’Albera fins a Toluges i, d’altra banda, ja se sap que la segona part passarà entre Baixàs i Sant Esteve fins al Camp de Ribesaltes.

Com que la major part dels TGV no passaran a Perpinyà, els dos terços o els tres quarts del trens podran travessar la plana del Rosselló a alta velocitat evitant al màxim les zones urbanes actuals. És la solució de sentit comú. Si se volia un traçat d’una altra manera, ho calia dir i ho calia preveure abans, fa vint anys, quan se va començar la línia.

On serà l’estació de TGV? És prevista a Ribesaltes, on hi ha ja una zona industrial que pot prendre una gran importància, car és el sol sector del departament on hi ha grans espais planers i lliures, i on hi ha ja una de les dues sallides de l’autoruta. A més és el lloc on la línia del TGV trobarà la línia antiga del tren i, per tant, rebre tot el que vindria per aquesta via normal o de Sant Carles.

La nova estació se podia fer més a prop de Perpinyà, entre la vila i la seva corona urbana. Per exemple entre Toluges i el Soler, o bé de l’altra banda de la Tet als voltants de Baó. Com passa per altres ciutats, era una manera de desenvolupar la ciutat futura vers noves zones, en aquest cas vers l’oest. Mes Perpinyà ha triat un altre camí i va crear sola una operació immobiliària nova a Sant Assiscle, el Centre del Món, que se trobaria descentrat i marginat pel nou traçat del TGV.

Hi ha una solució? Si, la de Barcelona. En efecte la línia de TGV nord-sud passa pel Vallès, és a dir a l’interior i evitant Barcelona, seguint una depressió allargada prelitoral, on passaven les antigues vies romanes i on passa actualment l’autoruta: una part dels TGV hi passaran, directament vers el nord i França.

Els TGV per Barcelona prendran una variant, entrant dins la ciutat pel sud, parant-se a una nova estació TGV dins Barcelona mateix, i salliran cap a França pel nord per retrobar la via principal. Pot passar el mateix a Perpinyà, amb els TGV que pararan a Catalunya Nord deixant la via principal a Toluges, com ara, entrant a Perpinyà per la via normal i retrobant la línia TGV al nord, a Ribesaltes.

 

El Centre del Món, l’estació nova de Perpinyà (foto J. Becat)

Articles récents

Que sortira-t-il aux législatives en Catalogne Nord? Un tournant dans la guerre en Ukraine?
31 mai 2022
Le gouvernement nouveau est arrivé. Plus de Catalangate. Extraditions, fugues i migrations de travail.
24 mai 2022
La trame du Catalangate est à découvert. Quelques brèves notices du front électoral.
17 mai 2022
Législatives : rien n’est simple, tout se complique. Le président Puigdemont choisit le Conseil pour la République.
10 mai 2022
Le scandale du CatalanGate, de proportions internationales. Le ballet des stratégies pour les législatives.
3 mai 2022

Archives