Membre depuis le 15 novembre 1991 de
la Section de philosophie et des sciences
sociales de l’Institut d’Estudis Catalans

Le vote des cinq noms proposés par la région

RADIO ARRELS – 3 mai 2016 – Chronique brève 43 – Joan BECAT

Le collectif SEM, avec des partis catalans et des entités culturelles et civiques, se mobilise en faveur du nom Occitanie-Pays catalan et incite au vote.

Bon dia. Com se passarà el vot pel nom de la nova regió? Com fer per que la referència al País Català sigui present?

El col·lectiu SEM, format de diferents partits catalans i d’entitats culturals i cíviques s’ha mobilitzat pel nom de la regió. Ha fet imprimir una cinta a enganxar a la vostra votura amb “Occitània-País català”, per incitar a votar. En parlarem avui.

Aquesta cinta s’ha presentat durant la nit literària de Sant Jordi, que va tenir lloc aquest dissabte 30 d’abril al Palau de Congressos de Perpinyà. Tothom la pot posar a l’interior del vidre del darrere o a un costat de la seva votura per que tothom pugui veure que cal votar per Occitània-País català. Ja en podeu recuperar. Si seu membre d’una entitat cultural, demaneu-ne un paquet telefonant al Casal Català de Perpinyà o a Ràdio Arrels, i els repartiu entre els vostres adherents o amics.

 

 

Com que ja se comença a parlar del vot de la gent a la consulta oberta que organitza la regió i que, com sempre, hi ha qui és contra i qui diu la seva sobre bases de vegades inexactes, us vull explicar com se passarà el vot on us demanem de participar.

No se demana de votar per un dels cinc noms proposats, cosa que faria minoritària Catalunya Nord en relació amb la regió, sinó que nos caldrà votar pels cinc, que haureu de classificar, posant primer el que més us agrada – és a dir “Occitanie-Pays Catalan” – i acabant pel que menys us agrada, és a dir n’importa quin dels altres. El primer que classificareu tindrà cinc punts, el segon quatre, etcètera, i el darrer un punt.

Això fa que tothom votarà per tothom, això sí amb més o menys punts. És a dir que s’equivoquen els que diran que sem un departament sobre tretze o que sem 450.000 habitants sobre cinc milions, que votar és perdut d’avanç, que és una farsa. Qualsevol persona que voti a Tolosa, a Figeac o a Montpeller nos donarà almenys un punt si nos posa en darrer i més si nos posa al mig. Per tant obtindrem més vots que el que se pot pensar.

Per això hem de votar tots, perquè volem un nom que nos representi i perquè tindrem suports fora de Catalunya Nord. Hem de votar perquè el nostre vot tindrà una significació suplementària. En efecte per la mobilització de tots vosaltres i per l’acció dels nostres batlles i consells municipals ha fet plegar els dirigents de la regió, que se van veure obligats d’introduir País Català.

Si hi ha més vots a Catalunya Nord que a la resta de la regió, a més de fer possible que se trii País Català, nos donarà més pes i voldrà dir que la regió ha de fer més pel català, és a dir per la cultura, l’ensenyament, els mitjans de comunicació, com passa a Còrsega o a Bretanya. Raó de més per votar Occitània-País Català.

A més dels habitants de la regió, una disposició permet a la gent de tot França de votar pel nom de la regió, però es nega a la gent que s’està a Catalunya per por que guanyés Pays Catalan (dibuix publicat el 14.04.2016, l’independant.fr)

Articles récents

Nouvelle étape dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Parlons de migrations.
27 septembre 2022
La Generalitat historique et la Catalogne Nord. Madrid, l’Espagne et la dette de l’État. La rentrée parlementaire en France.
20 septembre 2022
La Diada du 11 Septembre déborde les partis. La tentation de l’écologisme de crèche de Noël.
13 septembre 2022
L’Espagne accusée de vulnération des droits politiques. La distillerie de Sant Feliu d’Avall en débat. Le “Mess des Officiers” de Perpignan.
6 septembre 2022
Une UCE d’un niveau exceptionnel. La Catalogne Nord, le pays catalan qui n’avait pas de nom.
30 août 2022

Archives